Payroll Intelligence van Publiq

Het opstellen van een correcte aangifte loonheffingen is ingewikkeld en foutgevoelig door de vele uitzonderingen in de wet- en regelgeving. Bovendien is een handmatige controle van alle nominatieve gegevens in aangifte loonheffingen zeer tijdrovend. Het is dan ook lastig om aan te tonen dat een loonaangifte compliant is.

Daarom hebben wij PIP ontwikkeld. Met geringe inspanning van de inhoudingsplichtige(n) bereiken we 2 doelen.

Compliance aantoonbaar maken:

Met > 150 testen geautomatiseerd onderzoeken in hoeverre de financiële en overige gegevens in de aangiften loonheffingen voldoen aan de wet- en regelgeving.

Inzicht geven in de complexiteit

Met analyses de complexiteit en overige aandachtspunten van de organisatie in beeld brengen. Met dit inzicht kan de organisatie enerzijds nagaan of er mogelijkheden zijn de complexiteit te verminderen. Anderzijds is de organisatie beter voorbereid op de aandachtspunten die dit voor hen meebrengt.

PIP is hiermee het middel om de effectiviteit van uw loonheffingenprocessen aantoonbaar te maken. Voor uzelf, de Belastingdienst of andere belanghebbenden.

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met je vaste contactpersoon binnen Publiq of met onze specialist Petra van Raad via [email protected]

PIP