Fiscaliteit in control

Soms word je als belastingadviseur pas betrokken bij een organisatie als er een controle is geweest van de Belastingdienst. Achteraf bleek dat de fiscaliteit niet voldoende in beeld was. De Belastingdienst gaat over tot het opleggen van naheffingsaanslagen en boetes. Door de inzet van een belastingadviseur wordt nog geprobeerd de naheffingsaanslag op onderdelen te verminderen. De ervaring leert dat de hiermee samenhangende kosten behoorlijk kunnen oplopen en lost dit richting de toekomst niets op.

Oorzaken hiervan zijn heel divers en kunnen liggen bij gebrek aan kennis/signalering, dat de fiscaliteit op verschillende plaatsen in de organisatie is belegd of dat wijzigingen in wet- en regelgeving niet voldoende zijn geïmplementeerd in de organisatie.

Wat Publiq Belastingadviseurs betreft wil je zelf achter het stuur zitten door controle te hebben op je fiscaliteit. Wij staan voor samenwerking, pro-actieve advisering en kennisoverdracht. Door duidelijk de rollen en verantwoordelijkheden te benoemen, in beeld te brengen waar de belangrijkste aandachtspunten voor de fiscaliteit zich bevindt, kan gericht worden gewerkt aan verbeteringen in het proces en effectieve monitoring worden opgezet zodat een leercurve ontstaat. Hierdoor kunnen advieskosten dalen en krijgt de organisatie steeds meer controle op de fiscaliteiten. Zie ook bij onze diensten hoe een fiscale commissie kan helpen om fiscaliteit in control te krijgen.

Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie.