Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met de invoering van de WNT, is de bezoldiging van de topfunctionarissen genormeerd en dienen deze jaarlijks in de jaarrekening te worden gepubliceerd. De WNT is complex en kent veel verschillende regelingen, beleidstukken en besluiten die samenhangen met de WNT. Een fout voor de WNT kan directe en ingrijpende gevolgen hebben voor de topfunctionaris en de organisatie. Het is daarom belangrijk dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan.

Publiq Belastingadviseurs kan u in begrijpelijke woorden adviseren over uw verplichtingen voor de WNT. Denk daarbij aan de aanstelling van een nieuwe topfunctionaris, de gevolgen van non-activiteit en/of ontslag, het vaststellen van de bezoldiging voor de jaarrekening of ondersteuning bij de vaststelling wie nu precies als topfunctionaris kwalificeert. Daarbij werken wij volledig onafhankelijk. Neemt u gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.