Flexibele schil

De wetgeving rondom de flexibele schil is erg divers en soms ook complex. Om een kleine opsomming te geven, heeft u al gehoord van alle (afgekorte) wetten zoals de Wdba, de inlenersaansprakelijkheid, de Waadi, de WAS en de WAB? Iedere wet heeft zijn eigen regels, maar een actie voor de ene wet kan weer een effect hebben voor een andere wet.

Feit is dat als u een flexibele schil heeft, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers u dient te voldoen aan tal van verplichtingen maar ook aansprakelijk gesteld kan worden voor nabetaling van loon of niet afgedragen belastingen als u niet bepaalde maatregelen heeft getroffen. Daarnaast wilt u waar mogelijk kostprijsverhogende btw voorkomen.

Vragen die relevant zijn:

  • Hoe is de flexibele schil ingericht, wat is het beleid en is dat logisch?
  • Op welke wijze is het proces bij het inzetten van externe arbeid in uw organisatie ingebed, centraal of decentraal?
  • Welke (kosten)impact heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans op de flexibele schil?
  • Bent u voorbereid op de aankomende (loonbelasting)wetgeving voor de inzet van zzp’ers?
  • Welke risico beperkende maatregelen kunnen worden getroffen en worden geïmplementeerd in bestaande processen?
  • Is het personeel dat externe arbeid inzet (blijvend) voldoende op de hoogte van wet- en regelgeving?
  • Voor wiens rekening komt de eventueel verschuldigde btw? Is dit contractueel afgedekt?
  • Kan btw-heffing over de inhuur worden voorkomen en zo ja, aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

Publiq Belastingadviseurs kan u helpen het speelveld te overzien en adviseren over de fiscale mogelijkheden en aandachtspunten.