Publiq Werkkosten Tool

De werkkostenregeling is alweer vanaf 1 januari 2015 voor alle werkgevers in Nederland verplicht. Deze regeling voor vergoedingen en verstrekkingen blijkt in de praktijk nog steeds voor veel organisatie lastig juist toe te passen.

Het blijft een uitdaging om alle vergoedingen en verstrekkingen in beeld te hebben en op een juiste wijze te verwerken voor de werkkostenregeling. Om dit proces te verbeteren hebben wij de Publiq Werkkosten Tool ontwikkeld. Ook helpen wij regelmatig organisaties om in beeld te brengen wat de belangrijkste aandachtspunten voor de werkkostenregeling zijn en hoe het proces kan worden verbeterd om te komen tot een juiste aangifte. We delen graag onze best practice voor een controle voor de werkkotenregeling. Daarin onderscheiden we drie stappen.

  1. Beoordeling inrichting administratie en procesbeschrijvingen

Een eerste stap om te komen tot een juiste toepassing van de werkkostenregeling is het borgen van de juiste randvoorwaarden. Daarvoor beoordelen wij de inrichting van de administratie aan de hand van de aanwezige stukken en beschrijvingen en houden wij een interview met de verantwoordelijken. Hierdoor krijgen wij snel inzicht in hoe de organisatie de werkkostenregeling heeft geïmplementeerd en helpt dit om snel de belangrijkste kansen en risico’s te signaleren.​

  1. Controle van de administratie​

Een tweede stap is om de feitelijke uitvoering van de werkkostenregeling te controleren. De controle aanpak is maatwerk en afhankelijk van de volwassenheid van het proces. De controle kan zich bijvoorbeeld richten op de boekingsgang of de kwaliteit van de onderbouwing van de gerichte vrijstellingen. De Publiq Werkkosten Tool is uitermate geschikt om te controleren of alles in beeld is en hoe de kwaliteit van de boekingsgang is. Een steekproef is een goed middel om de onderbouwing van de gerichte vrijstellingen statistisch onderbouwd te controleren.

  1. Rapportage met bevindingen en aanbevelingen​

De laatste stap is de bevindingen te presenteren in een praktische rapportage. Daarin wordt aandacht besteed aan de bevindingen van onze controle en tevens concrete aanbevelingen gedaan ter optimalisatie van de bestaande werkwijze.​

Neemt u gerust contact ([email protected]) met ons op voor meer informatie.