Fiscale commissie

De fiscaliteit wordt vaak op veel verschillende plaatsen in de organisatie belegd. Goede communicatie tussen de salarisadministratie, P&O, Control, vastgoed en de financiële administratie is essentieel om te zorgen dat niets tussen wal en schip valt of dat zaken juist dubbel worden opgepakt. Wij zijn daarom groot voorstander van het invoeren van een fiscale commissie in uw organisatie.

Onder een fiscale commissie verstaan wij dat periodiek de personen die zich bezig houden met de fiscaliteit bij elkaar komen en overleg hebben over de loonheffingen, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Voordeel hiervan voor uw organisatie is dat de fiscaliteit periodiek onder de aandacht blijft en jullie door Publiq Belastingadviseurs worden geïnformeerd over actualiteiten in de rechtspraak en wetgeving. Tijdens dit overleg worden acties geformuleerd om te zorgen dat wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig en op juiste wijze worden geïmplementeerd en de organisatie niet achteraf wordt geconfronteerd met risico’s. Vanzelfsprekend kunnen praktijk situaties door uw organisatie worden ingebracht en vragen op een laagdrempelige wijze worden gesteld.  Tijdens het overleg kan dan ook worden stilgestaan bij de geformuleerde acties uit een eerder overleg, waardoor de fiscale commissie tevens als ‘stok achter de deur’ fungeert.

De fiscale commissie heeft zich ondertussen bewezen. Het periodiek overleg is laagdrempelig en zorgt voor betrokkenheid voor de fiscaliteit tussen de verschillende afdelingen. We vertellen u graag meer over deze wijze van ondersteuning.