Disclaimer

De informatie in deze e-mail en eventuele bijlagen is strikt vertrouwelijk. De e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u niet degene bent die in de aanhef van deze e-mail is genoemd, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan de afzender door te geven. U bent niet gerechtigd kennis te nemen van de rest van deze e-mail of de inhoud hiervan op enige wijze openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te verspreiden of te verstrekken aan derden. Publiq Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat voor de opdracht door Publiq Belastingadviseurs is of wordt ontvangen. Op alle overeenkomsten van opdracht met Publiq Belastingadviseurs zijn de algemene voorwaarden van Publiq Belastingadviseurs van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kunt u ondermeer kennis nemen door onze website te raadplegen: www.publiqbelastingadviseurs.nl.