Waar sta ik? Nulmeting met steekproeven

Ook wanneer u behoefte heeft om een totaalbeeld te krijgen van waar uw organisatie staat ten aanzien van fiscaliteit kunt u bij Publiq Belastingadviseurs terecht. Door het beoordelen van relevante documenten en het houden van interviews kunnen wij u inzicht bieden welke fiscale processen extra aandacht nodig hebben, wat de belangrijkste risico’s en kansen zijn, maar ook welke processen al goed lopen. De bevindingen van een dergelijke nulmeting worden met een duidelijke rapportage met aanbevelingen en een mondelinge toelichting teruggekoppeld. Van daaruit kan gericht worden gewerkt aan het verbeteren van diverse onderwerpen om meer grip te krijgen op fiscaliteit.

Daarnaast is het mogelijk om samen met Publiq Belastingadviseurs een steekproef uit te voeren om objectief gekwantificeerd te laten zien wat de gevolgen zijn van sterktes en zwaktes in uw processen voor de aangiften. Uitgangspunt is daarbij de steekproef van uitgaande euro’s zoals voorgeschreven in de ControleAanpak Belastingdienst (CAB). Maar, in overleg met u wordt bekeken of de omvang van die steekproef kleiner kan worden gekozen op basis van proceduretesten op uw processen of juist beter groter kan worden gekozen om ondanks mogelijke kleine afwijkingen nog steeds een gunstige evaluatie, en dus een gunstige conclusie over de aangiften, te bereiken. Door “te leren van fouten” kunt u vervolgens weer stappen maken in de ontwikkeling van de interne fiscale beheersing.