Omzetbelasting

Publiq Belastingadviseurs heeft zich gespecialiseerd in advisering op het gebied van de omzetbelasting (btw en het btw-compensatiefonds) en de overdrachtsbelasting in met name de (semi-)publieke sector, waaronder met name:

 • Gemeenten en Provincies,
 • Waterschappen,
 • Woningcorporaties,
 • Zorginstellingen (care en cure),
 • Onderwijsinstellingen (van PO tot WO, inclusief contractonderwijs, passend onderwijs, Leven Lang Ontwikkelen),
 • Kerkelijke gemeenten en instanties,
 • Sport en Cultuur.

Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar om samen met u aan de slag te gaan.

Wij kunnen alle organisaties / instellingen op het brede terrein van de btw, het btw-compensatiefonds en de (samenloop met de) overdrachtsbelasting adviseren. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:

 • Beheersing en verbetering fiscale processen
  • Periodiek fiscaal overleg / fiscale commissie
  • Steekproeven / nulmetingen
  • Inhouse trainingen / cursussen
  • Interim ondersteuning
 • Administratieve verplichtingen
  • Btw-administratie / -labeling uitgaande prestaties
  • Factuurvereisten,
  • Verleggingsregelingen (binnen-/ buitenland)
 • Inhuur en uitleen (detachering) van personeel, gastdocenten, ZZP’ers
 • Vastgoed
  • aan- / verkoop
  • ver- / nieuwbouw
  • huur / verhuur
  • bouwterreinen
  • realisatie / onderhoud / verduurzaming
  • vestiging zakelijke rechten (erfpacht / opstal)
  • samenloop met overdrachtsbelasting
 • Samenwerkingsverbanden
  • Publiek Private Samenwerking
  • Passend onderwijs
  • Penvoerderschap
  • Kosten voor gemene rekening
  • Toepassing doorschuiffaciliteit / transparantiemethode
 • Subsidies, fiscale advisering over:
  • Wanneer is subsidie wel / niet belast met btw
  • Wanneer is btw wel / niet subsidiabel
 • Reikwijdte btw-vrijstellingen (bijv. voor onderwijs, zorg, vastgoed, sport, samenwerkingsverbanden)
 • Vooroverleg / afstemming Belastingdienst
 • Begeleiding bij boekenonderzoeken,
 • Voeren van fiscaalrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures