Omzetbelasting

Publiq Belastingadviseurs heeft zich gespecialiseerd in advisering op het gebied van de omzetbelasting (btw en het btw-compensatiefonds). Onze ervaren adviseurs staan voor u klaar om samen met u aan de slag te gaan.

Wij kunnen alle organisaties / instellingen op het brede terrein van de btw en het btw-compensatiefonds adviseren. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:

 • Algemene vraagstukken mbt btw en het btw-compensatiefonds, alsmede mbt de overdrachtsbelasting
 • Vaststellen / optimaliseren algehele btw-positie
 • Btw-labeling activiteiten/inkomende geldstromen
 • Vaststellen aftrek en / of compensatie van voorbelasting
 • Inhuur en uitleen (detachering) van personeel
 • Vastgoed, waaronder
  • aan-/verkoop
  • huur/verhuur
  • bouwterreinen
  • realisatie / onderhoud / verduurzaming
  • vestiging zakelijk recht van erfpacht / opstal e.d
  • samenloop met overdrachtsbelasting
 • Samenwerkingsverbanden, inclusief penvoerderschap en evt. toepassing doorschuiffaciliteit/transparantiemethode
 • Subsidies, fiscale advisering over:
  • Wanneer is subsidie wel/niet belast met btw
  • Wanneer is btw wel/niet subsidiabel
 • Reikwijdte btw-vrijstellingen (bijv. voor onderwijs, zorg, vastgoed, sport, samenwerkingsverbanden)
 • Factuurvereisten/verleggingsregeling
 • In beeld brengen gevolgen van nieuwe wet- en regelgeving
 • Begeleiding van controles door/voeren van vooroverleg met de Belastingdienst
 • Voeren van periodiek fiscaal overleg
 • Steekproeven/nulmetingen
 • In-house ondersteuning en interim werkzaamheden
 • Voeren van fiscaalrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures
 • Verzorgen van trainingen, seminars en cursussen