Wet Ketenaansprakelijkheid

In de praktijk ontstaan steeds meer vormen van samenwerkingen. Deze lopen uiteen van het inlenen van personeel die onder leiding en toezicht van uw organisatie werken naar het volledig uitbesteden van onderhoud of het ontwikkelen van vastgoed. Ook zien we bijvoorbeeld steeds meer ketenintegratie, Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) en design en build projecten. Daarbij speelt de Wet Ketenaansprakelijkheid een belangrijke rol. Als aannemer, eigenbouwer of inlener kunt u namelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffingen in de keten. Ook is de omzetbelasting verlegd naar uw organisatie als u als eigenbouwer kwalificeert. De impact bij een eventuele aansprakelijkstelling kan gigantisch zijn. Bent u in control op deze risico? Bent u wel eigenbouwer voor de werkzaamheden? Worden er voldoende risico beperkende maatregelen getroffen en heeft u rekening gehouden met de AVG?

Publiq Belastingadviseurs kan u begeleiden in het in beeld brengen van de risico’s en op welke wijze deze risico’s kunnen worden gemitigeerd. Ook kunnen wij u adviseren over welke gegevens wel en juist niet mogen worden opgevraagd en bewaard. Tevens hebben wij ruime ervaring met het afstemmen van eigenbouwerschap met de Belastingdienst.