Petra van Raad

Mijn naam is Petra van Raad en ik help organisaties inzicht te krijgen in de werking van hun HR & Payroll proces. De afgelopen 16 jaar deed ik dat in dienst van PwC, Deloitte en BDO en nu vanuit Publiq Belastingadviseurs.

Het HR & Payroll proces is de route die maandelijks wordt afgelegd vanaf de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers via de salarisadministratie naar de aangifte loonheffingen. Hoe beter dit proces in beeld is gebracht, hoe beter de organisatie kan aantonen dat ze aan de fiscale voorwaarden voldoet.

In de regel spreek ik dan ook voornamelijk met de HR-medewerkers en salarisadministrateurs die een belangrijke rol spelen in de uitvoering van dit proces. Ik breng bijvoorbeeld met data-analyse op de loonaangiften zeer gedetailleerd in beeld wat het resultaat is van het HR & Payroll proces en leg daarmee het verband tussen wet- en regelgeving, uitvoering in de praktijk en resultaat in de loonaangifte met gevolgen voor bijvoorbeeld toekomstige sociale uitkeringen. Besprekingen hierover met de klant (maar ook met collega’s) leveren vaak een zogenaamde ‘aha-erlebnis’ op. Door beter inzicht en overzicht in oorzaak en gevolg, worden medewerkers enthousiast en weten ze beter wat ze moeten doen om het proces te verbeteren. (En daar wordt ik dan weer enthousiast van!)

Om even los te komen van mijn wel erg leuke werk, trek ik er graag wandelend op uit in de natuur. Ik heb genoten van prachtige tochten in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika, maar ook de wandelingen in de buurt zijn fijn; helemaal als er horeca is onderweg.

E: [email protected]

M: 0682012533

HR & Payroll advies