Webinar: 'Doorontwikkeld horizontaal toezicht' en fiscaal in control

De afgelopen periode zijn er de nodige belangrijke ontwikkelingen geweest vanuit de Belastingdienst rondom ‘Doorontwikkeld horizontaal toezicht’. Doorontwikkeld horizontaal toezicht is de nieuwe visie van de Belastingdienst op horizontaal toezicht en heeft onder andere tot gevolg dat minder organisaties daarvoor in aanmerking komen. Van de organisaties die hier nog voor in aanmerking blijven komen, wordt een actievere invulling dan voorheen gevraagd. De landelijke invulling van de toezichtrelatie tussen de belastingplichtige en Belastingdienst wordt steeds duidelijker. Drie pijlers zijn hierin voor je eigen organisatie belangrijk: een fiscale strategie, het inzicht in fiscale risico’s, en de beheersing hiervan door de organisatie via monitoring en testing.

Wij vinden het belangrijk om hierbij stil te staan en hebben daarom een webinar georganiseerd. Naast de ontwikkelingen vanuit de Belastingdienst staan wij in het webinar ook stil bij het fiscaal in control zijn in relatie tot een Tax Control Framework. Daarbij worden ervaringen uit de praktijk gedeeld en ook nader ingegaan op de wijze van (zelf)controle met steekproeven en tooling. Wat ons betreft dus een interessant programma om aan deel te nemen.

Het webinar is op 11 mei 2021 geweest. Indien je het webinar hebt gemist, maar graag de presentatie ontvangt, stuur dan een email aan info@publiqbelastingadviseurs.nl. Uiteraard kun je ook contact opnemen als je nog vragen hebt.